Sökandet efter Djingis Khans grav

55 min

Många har utan framgång sökt efter Djingis Khans grav genom åren. Även om den fortfarande anses helig i Mongoliet och allt sökande därför omgärdas med hårda restriktioner lyckas en fransk expedition till slut finna den. Åtminstone med en sådan grad av säkerhet som är möjlig utan utgrävning -- vilket är förbjudet. Men med en kombination av teknik och studier av kända kejserliga gravar i Kina lyckas forskarna ändå med stor sannolikhet slå fast platsen och dess mausoleum.

Om programmet

Många har utan framgång sökt efter Djingis Khans grav genom åren. Även om den fortfarande anses helig i Mongoliet och allt sökande därför omgärdas med hårda restriktioner lyckas en fransk expedition till slut finna den. Åtminstone med en sådan grad av säkerhet som är möjlig utan utgrävning -- vilket är förbjudet. Men med en kombination av teknik och studier av kända kejserliga gravar i Kina lyckas forskarna ändå med stor sannolikhet slå fast platsen och dess mausoleum.

Kan ses till
7 feb 2019
Publicerades
lör 11 aug 2018