Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

UR Samtiden

29 min • Avsnitt 231

09:00 Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. 09:30 Särskilt utsatta barngrupper och deras livsvillkor. 09:55 En skola för alla? 10:30 Orten bakom våldet. 10:55 Att leva i ekonomisk utsatthet. 11:15 Tillgodoses barns rätt till vård efter övergrepp? 11:40 Stöd och behandling efter våld och övergrepp. 12:10 Barn och ungas erfarenheter av våldsbejakande extremism. 12:30 Uppväxtvillkor inom sekter. 13:00 Att arbeta traumafokuserat med barn. 13:25 Traumamedveten omsorg. 13:50 Att försonas med sin barndom. 14.15 En hotad värld i bilder. 14.35 Mitt liv bland schimpanser. UR.

Om programmet

Föreläsningar från Barnrättsdagarna 2018. Hur påverkas barnets rätt till en god hälsa, utbildning och utveckling av den miljö barnet växer upp i? Har alla barn i Sverige jämlika uppväxtvillkor? Och hur kan man öka möjligheten för alla barn att få växa upp och delta i samhället på lika villkor? Inspelat den 24-25 april i Conventum kongresshall, Örebro. Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Produktionsår
2018
Kan ses till
30 jun 2022
Publicerades
mån 4 jun 2018
Medverkande
Petra Rinman
Katrin Westlund
Tina Trygg