UR Samtiden

360 min • Avsnitt 238

9:00 Förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. 9:35 Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. 10:20 Yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan. 10:55 Samordning för bättre elevhälsokompetens i skolan. 11:25 Elevhälsoarbete under utveckling. 12:00 Rektorns roll i elevhälsoarbetet. 12:20 Havsförsurning och plast. 12:50 Livsmedelsförpackningar. 13:25 CRISPR-tekniken. 14:00 Nudging. UR.

Produktionsår
2018
Kan ses till
30 jun 2022
Publicerades
ons 23 maj 2018