Kan lagade gener bota oss?

55 min

I Sverige finns ett tusental personer med danssjuka eller Huntingtons sjukdom. Den är ärftlig och beror på mutation i en enda gen. Går den skadan att reparera? Tekniken är lovande och ger hopp även för att andra ärftliga sjukdomar ska kunna botas.

Kan ses till
30 nov 2018
Publicerades
ons 31 okt 2018