UR Samtiden

180 min • Avsnitt 305

14:00 Elflyg - möjligheter och utmaningar. 14:20 Elfordon - förväntningar och framtidsutsikter. 14:35 Fossilfria fordons effekter på ekonomin. 14:50 Norges framgångar med elfordon. 15:00 Ett regionalt perspektiv på elfordon och transport. 15:15 Är elbilarna redo för köparna? 15:30 Är marknaden redo för eldrivna fraktfordon? 15:50 Vart kör de självkörande fordonen oss? 16:10 Kör du bättre än en förarlös bil? 16:25 Det förarlösa samhället. UR.

Kan ses till
1 jul 2023
Publicerades
ons 24 okt 2018