UR Samtiden

180 min • Avsnitt 4

14:00 Därför är vi okunniga om världen. 14:20 Upplysning nu! 14:55 Upplysning för en faktabaserad världsbild. 15:45 Den frånvarande modern. 16:30 Svensk muslim eller muslimsk svensk? UR.