UR Samtiden

360 min • Avsnitt 6

9:00 Allt om talböcker och taltidningar. 9:40 Eleven, talboken, skolan. 10:25 Vad är egentligen lättläst? 11:00 Skolbibliotekarien och läsningen. 11:40 Om inkluderande läsundervisning. 12:25 Big history, från big bang till framtiden. 13:30 Forskar Grand Prix 2018. UR.