UR Samtiden

180 min • Avsnitt 10

14:00 Konsekvenser av narkotika i världen och Sverige. 14:55 Vikten av lärare som förebilder. 15:15 Jag vann debatten men förlorade eleven. 15:25 Att göra sin röst hörd. 15:35 Att marknadsföra fred. 16:00 Hur jag blev fredsaktivist. 16:20 Verktyg för fred och demokrati. 16:30 Med makt att förändra. UR.