UR Samtiden

180 min • Avsnitt 11

14:00 Att synliggöra medborgarrättsrörelsens kvinnor. 14:10 Konsten att förändra utan våld. 14:20 Att lära ut tolerans. 14:30 Så startade jag en fredsrörelse. 15:05 Forskning och mänskliga rättigheter. 15:45 Med kreativiteten som drivkraft. 15:55 Digitala vapen som dödar demokratin. UR.