UR Samtiden

180 min • Avsnitt 21

14:00 Vikten av dyslexiutredningar. 14:35 Legilexi - ett formativt bedömningsstöd. 15:20 Räknesvårigheter och dyskalkyli. 16:05 Appar och teknik vid läs- och skrivsvårigheter. UR.