UR Samtiden

180 min • Avsnitt 22

14:00 Engelska när man inte vill och kan. 14:25 Rättsutredningen för nationella proven för dyslektiker. 15:00 Lyckas med allt, trots dyslexi. 15:25 Ett färgglatt liv. 16:05 Strategier när man lever med språkstörning. UR.