UR Samtiden

180 min • Avsnitt 23

14:00 Aktuella frågor från Dyslexiförbundet. 14:30 Författaren som inte kan stava. 14:50 Dyslexi är inte bara läs- och skrivsvårigheter. 15:30 Läsning och ohälsa. 16:00 Hjärnforskning och läsning. 16:25 Första mötet med svenskan. UR.