UR Samtiden

180 min • Avsnitt 24

14:00 Kvinnorna bakom deklarationen. 14:25 Vårdad, enkel och begriplig. 14:55 De är ju precis som jag! 15:25 Jakten på ett autentiskt språk. 15:55 Djupläsning: varför, vad och hur? 16:20 Konsten att skriva lättläst. UR.