UR Samtiden

180 min • Avsnitt 25

14:00 Transpersoners utsatthet för våld. 14:55 Skyddat boende - ur mänskliga rättigheters perspektiv15:55 Kärlek som blir våld. UR.