UR Samtiden

360 min • Avsnitt 27

9:00 Ett A-barns betraktelser. 9:20 Omringad av lejon, del 1. 10:30 Omringad av lejon, del 2. 11:15 Berättelsen om Greta Renborg. 11:25 Arkivets röst - Karin Westman Berg. 12:05 Kvinnopar i kvinnorörelsen. 12:35 Om populärhistoriska biografier. 13:20 En värld av kvinnor. 13:55 Dokumentera icke-normativa kön och sexualitet i Norge. 14:35 Livet efter förlusten. UR.