UR Samtiden

180 min • Avsnitt 28

14:00 Psykisk ohälsa bland barn och unga. 14:50 Från ond till god cirkel. 15:25 Psykisk hälsa och ohälsa. 16:00 Det kreativa uttrycket som kraftkälla. UR.