UR Samtiden

360 min • Avsnitt 34

9:00 När företag driver samhällsförändring. 9:50 Vikten av lärare som förebilder. 10:10 Jag vann debatten men förlorade eleven. 10:20 Att marknadsföra fred. 10:45 Hur jag blev fredsaktivist. 11:05 Verktyg för fred och demokrati. 11:15 Att synliggöra medborgarrättsrörelsens kvinnor. 11:30 Konsten att förändra utan våld. 11:35 Att lära ut tolerans. 11:45 Så startade jag en fredsrörelse. 12:20 Forskning och mänskliga rättigheter. 13:05 Med kreativiteten som drivkraft. 13:15 Tala med din hjärna. 13:35 När hjärnan bråkar. 13:45 Hur kommer AI påverka människan? 13:55 Mannen som vaknade upp död. 14:30 Vad är en normal hjärna? UR.