UR Samtiden

180 min • Avsnitt 37

14:00 Identitet, minnet och meningen med kulturarvet. 14:30 Kulturarvet och framtiden. 15:00 Nobelföreläsning: James P Allison, medicin. 15:50 Nobelföreläsning: Tasuku Honjo, medicin. 16:50 Jag vann debatten men förlorade eleven. UR.