UR Samtiden

360 min • Avsnitt 40

9:00 Kön och hjärnan. 9:35 Autism: vad ryms i en diagnos? 10:05 Autismdiagnosen - en livsviktig vändpunkt. 10:35 Medvetandets återkomst. 11:00 Sömnen: hjärnan och kroppens bästa vän! 11:35 Hon odlar hjärnor. 12:05 Den läsande hjärnan. 12:30 Särskild begåvning - erfarenheter och bagage från förskolan. 13:20 Extrembegåvning och radikal acceleration. 14:10 Olika synsätt på särskild begåvning. UR.