UR Samtiden

180 min • Avsnitt 43

14:00 Skolans roll för långsiktig integration. 14:20 Migrationsverkets prognos för 2019. 14:45 Inkludera ensamkommande barn och unga. 15:00 Vikten av omsorg i mötet med ensamkommande. 15:40 Stöd till ensamkommande - vad har effekt? 16:20 Tala om sex, normer och relationer. 16:35 Arbeta med normer i vardagen. UR.