00-talets USA

45 min • Avsnitt 6

Den stora finanskrisen. Den stora finanskrisen startade i USA hösten 2008 för att sedan sprida sig till övriga världen. Dåtida nyhetsinslag och intervjuer tillsammans med nutida intervjuer med journalister och historiker ger en bred bild av vad som både förgick och vad som hände efteråt med den amerikanska finansmarknaden. Del 6 av 8. UR.

Kan ses till
31 dec 2020
Publicerades
tor 14 feb 2019
Avsnitt