UR Samtiden

360 min • Avsnitt 48

9:00 Organisation och ledarskap i stark förändring. 9:40 Det viktigaste varje förälder behöver göra. 10:45 Empatisk nyfikenhet.11:45 Flera nyanser av gud. 12:35 Guds möjlighet att påverka i världen. 13:20 Varför talade Einstein så mycket om gud? 13:50 Vilken gud kan vi leva med? UR.