UR Samtiden

360 min • Avsnitt 55

9:00 Skyddat boende - ur mänskliga rättigheters perspektiv. 9:55 Rätten att slippa näthot. 10:50 Israel ochPalestina - människorätt i motvind. 12:15 Kärlek som blir våld. 13:15 Ett år efter #metoo. 14:05 Mänskligarättigheters framtid - med frågestund. 14:45 Odlingslandskapet i skogen. UR.