UR Samtiden

180 min • Avsnitt 56

14:00 Autism: vad ryms i en diagnos? 14:30 Autismdiagnosen - en livsviktig vändpunkt. 15:00 Medvetandets återkomst. 15:25 Sömnen: hjärnan och kroppens bästa vän! 16:00 Hon odlar hjärnor16:30 Den läsande hjärnan. UR.