UR Samtiden

180 min • Avsnitt 57

14:00 Kön och hjärnan. 14:35 Träning under behandling av cancer. 15:15 Idrott utan skador. 16:05 Borde vi ha färre kommuner? 16:35 Den lokala politikens digitala utmaningar. UR.