UR Samtiden

180 min • Avsnitt 58

14:00 Social innovation - en global rörelse. 14:25 Gröna obligationer. 14:35 Hållbar stadsutveckling. 14:45 Den politiska geografin under omförhandling. 15:20 Digitaliseringens omvandling. 15:50 Utveckling och välfärd i krympande kommuner. 16:20 Lokal attraktionskraft. UR.