UR Samtiden

180 min • Avsnitt 59

14:00 Making it big - vad betyder det? 14:50 Impact investment. 15:00 Innovationslösningar för utsatta bostadsområden. 15:10 Vem ska betala för att lyfta förorten? 15:20 Vad blir effekten av företagens sociala engagemang? 15:35 När företag driver samhällsförändring. 16:25 Från gräsrotsnivå till samhällsförändring. UR.