UR Samtiden

180 min • Avsnitt 60

14:00 Skapa ett system för förändring. 14:15 Infrastruktur för social innovation. 14:50 Vilka risker vågar vi ta? 15:30 Mäta social impact. 15:45 Affärsmodeller för social impact. 16:15 Social innovation 2050. UR.