UR Samtiden

360 min • Avsnitt 61

9:00 Vikten av dyslexiutredningar. 9:35 LegiLexi - ett formativt bedömningsstöd. 10:20 Räknesvårigheter och dyskalkyli. 11:05 Engelska när man inte vill och kan. 11:30 Lyckas med allt, trots dyslexi. 11:55 Ett färgglatt liv. 12:40 Strategier när man lever med språkstörning. 13:25 Aktuella frågor från Dyslexiförbundet. 13:55 Författaren som inte kan stava. 14:15 Dyslexi är inte bara läs- och skrivsvårigheter. UR.