UR Samtiden

180 min • Avsnitt 65

14:00 Med cykel mot det okända. 14:20 Vem kan man lita på? 15:20 Sepsis - en dold folksjukdom. 15:35 Kriget i kroppen - när vårt försvar överreagerar. 15:45 Snabbare bakterieanalys räddar liv. 15:55 Hur väljer läkaren rätt antibiotika? 16:10 Kan bröstmjölksprotein mota resistenta bakterier? 16:20 Vem går från svårt sjuk till dödssjuk? 16:30 Varje sepsis är unik - rätt behandling till rätt person. UR.