UR Samtiden

180 min • Avsnitt 67

14:00 Att stärka kustområden. 14:10 Göra gott genom entreprenörskap. 14:30 En nästan mänsklig artificiell intelligens. 14:55 Robotar som liknar människor. 15:20 Hur 3D-tillverkning tar över världen. 15:40 Framtidens medicinteknik. 16:00 Framtidens mat. 16:35 Cybersäkerhet och dataetik. UR.