UR Samtiden

360 min • Avsnitt 68

9:00 Skolans roll för långsiktig integration. 9:20 Migrationsverkets prognos för 2019. 9:45 Inkludera ensamkommande barn och unga. 10:00 Vikten av omsorg i mötet med ensamkommande. 10:40 Stöd till ensamkommande - vad har effekt? 11:20 Tala om sex, normer och relationer. 11:35 Arbeta med normer i vardagen. 11:55 Arbeta brett för bättre integration. 12:10 Utan dig finns inget jag. 12:35 Att göra det omöjliga möjligt. 13:25 Mål, motivation och nya perspektiv. 13:55 Ett rikare liv. 14:35 Att styra sina tankar. UR.