UR Samtiden

360 min • Avsnitt 69

9:00 Läsning och ohälsa. 9:30 Hjärnforskning och läsning. 9:55 Första mötet med svenskan. 10:25 Vårdad, enkel och begriplig. 10:55 De är ju precis som jag! 11:25 Jakten på ett autentiskt språk. 11:55 Djupläsning: varför, vad och hur? 12:15 Konsten att skriva lättläst. 12:50 Nå målet med glädje. 13:45 Romska liv - förr och nu. UR.