UR Samtiden

180 min • Avsnitt 71

14:00 Omställning till nära vård. 14:40 Välmående i Södra Karelen. 15:05 Framtidens primärvård i Borgholm. 15:30 Designa det osynliga. 16:00 Minskad tillgång till sötvatten. 16:10 Vattnet i våra kroppar. 16:30 Vatten som gemensam nämnare. UR.