UR Samtiden

180 min • Avsnitt 72

14:00 På gång i Dalarna. 14:30 Hälsostaden Ängelholm. 15:00 Förutsättningar för en nära vård. 15:35 Berättelsen om Greta Renborg. 15:45 Arkivets röst - Karin Westman Berg. 16:30 Kvinnopar i kvinnorörelsen. UR.