UR Samtiden

180 min • Avsnitt 73

14:00 Flera nyanser av Gud. 14:55 Om populärhistoriska biografier. 15:40 En värld av kvinnor. 16:15 Dokumentera icke-normativa kön och sexualitet i Norge. UR.