UR Samtiden

360 min • Avsnitt 75

9:00 Psykisk ohälsa bland barn och unga. 9:50 Från ond till god cirkel. 10:25 Psykisk hälsa och ohälsa. 11:00 Det kreativa uttrycket som kraftkälla. 11:55 Du är så jävla känslig. 12:20 Oro - att leva med tillvarons ovisshet. 13:10 Det senaste från Uppåkra arkeologiska center. 13:40 Från Davos till Karlshamn. 14:20 Kulturarvet och framtiden. UR.