UR Samtiden

360 min • Avsnitt 76

9:00 Att bygga stad för ungas aktiviteter. 9:10 Introduktion av riksarkitekten. 9:20 Barnens röst i stadens rum. 9:45 Fokus Skärholmen. 10:25 Inkluderande aktivitetsplatser. 11:10 Rotterdam bygger för framtiden.12:10 Därför är vi okunniga om världen. 12:30 Upplysning nu! 13:05 Upplysning för en faktabaserad världsbild. 13:55 Hur smart är konstgjord intelligens? UR.