UR Samtiden

180 min • Avsnitt 77

14:00 Var finns maten i samhällsplaneringen? 14:20 Livsmedelsplanering - trender och tendenser. 14:50 Livsmedelsförsörjning i ett förändrat klimat. 15:05 Livsmedelsförsörjning i kris. 15:20 Strategier för odling och livsmedelsförsörjning. 15:35 Krisberedskap i Stockholms län. 15:50 Krisberedskap i jordbruket. 16:00 Krisberedskap i skolor och förskolor. 16:15 Krisberedskapen i vårt samhälle. 16:35 Att styra sina tankar. UR.