UR Samtiden

180 min • Avsnitt 78

14:00 Om boken Manifest - för ett socialt arbete i tiden. 14:30 Det räcker inte med metod. 14:40 Ungdomar med erfarenhet av samhällets dygnsvård. 14:55 Ungas delaktighet i europeiska städer. 15:10 Förorten och det sociala arbetet som försvann. 15:20 Göteborgs stads arbete mot radikalisering. 15:40 Socialt arbete i en idéburen organisation. 16:00 Kreol, fötter och inte rötter. 16:20 Områdesarbete och social mobilisering. 16:45 Agera på vår tids samhällsutmaningar. UR.