UR Samtiden

180 min • Avsnitt 79

14:00 Stärkt stöd till barn som anhöriga. 14:20 Ge barnet möjlighet att förstå sin förälder. 15:05 Vad är ett BRA-samtal? 15:25 En analys av samtalsmodellen BRA. 16:10 Bra att tänka på vid samtal med barn. 16:40 Att uppmärksamma barn som anhöriga. UR.