UR Samtiden

180 min • Avsnitt 80

14:00 Hur möter vi barn inom vuxenpsykiatrin? 14:25 När en förälder har en allvarlig psykisk sjukdom. 14:35 Utveckla ett familjeperspektiv inom vården. 14:50 Barnperspektiv inom beroendevården. 15:15 Anhörighelvetet. 15:55 Dygnsrytmens roll vid sjukdomar som cancer. 16:15 Släckte Trump vårt sista klimathopp? 16:35 Varför uppstår mobbning? UR.