UR Samtiden

180 min • Avsnitt 81

14:00 Stå upp för orten. 14:25 Att växa upp i en digital värld. 14:45 Sälj överskottet i stället för att slänga. 14:55 Himalaya, storstadsdjur och allt däremellan. 15:45 Romska liv - förr och nu. UR.