UR Samtiden

60 min • Avsnitt 83

9:00 Empatisk nyfikenhet. 10:45 Var finns maten i samhällsplaneringen? 11:05 Livsmedelsplanering - trender och tendenser. 11:35 Livsmedelsförsörjning i ett förändrat klimat. 11:50 Livsmedelsförsörjning i kris. 12:05 Strategier för odling och livsmedelsförsörjning. 12:20 Krisberedskap i Stockholms län. 12:35 Krisberedskap i jordbruket. 12:45 Krisberedskap i skolor och förskolor. 13:00 Krisberedskapen i vårt samhälle. 13:20 Sepsis - en dold folksjukdom. 13:35 Kriget i kroppen - när vårt försvar överreagerar. 13:45 Snabbare bakterieanalys räddar liv. 13:55 Hur väljer läkaren rätt antibiotika? 14:10 Kan bröstmjölksprotein mota resistenta bakterier? 14:20 Vem går från svårt sjuk till dödssjuk? 14:30 Varje sepsis är unik - rätt behandling till rätt person. UR.