UR Samtiden

180 min • Avsnitt 85

14:00 Jämställdhetspolitiken i siffror. 14:15 Så arbetar jämställdhetsmyndigheten. 14:25 Stora frågor för jämställdhetsarbetet. 14:40 AI som utmanar patriarkatet. 15:10 Jämställdhetsarbete och transinkludering. 15:50 Hur kan feminismen ta kampen för klimatet? 16:45 Jämställdhet som motor i internationellt utvecklingsarbete. UR.