UR Samtiden

180 min • Avsnitt 86

14:00 Modernisera sex- och samlevnadsundervisningen. 14:30 Ojämställdhet och ohälsa. 14:50 Machokulturens påverkan på hälsan. 15:10 Varför mår vi dåligt av ett ojämställt samhälle? 15:45 Bildning som demokratiprojekt i en splittrad tid. UR.