UR Samtiden

180 min • Avsnitt 87

14:00 Särskild begåvning - erfarenheter och bagage från förskolan. 14:45 Extrembegåvning och radikal acceleration. 15:35 Olika synsätt på särskild begåvning. 16:25 Ledarskap som förändrar. UR.