UR Samtiden

180 min • Avsnitt 88

14:00 Att se de osynliga. 14:40 Hur ska vi stötta särskilt begåvade elever? 15:45 Vad är blockchain? 16:15 Vad händer när bollen inte är rund? UR.