Nationalskattens hemligheter

40 min • Säsong 3 • Avsnitt 4

Dunham Massey i Cheshire. Dunham Massey är en herrgård med en brokig historia som bland annat rymmer en stor societetsskandal och en omvandling till militärsjukhus under första världskriget. Vi får titta på slottets dyrbara silversamling och se den stora parken med vilda hjortar som bebott ägorna i generationer. Del 4 av 6. UR.