UR Samtiden

360 min • Avsnitt 89

9:00 Stärkt stöd till barn som anhöriga. 9:20 Ge barnet möjlighet att förstå sin förälder. 10:05 Vad är ett BRA-samtal? 10:25 En analys av samtalsmodellen BRA. 11:10 Bra att tänka på vid samtal med barn. 11:40 Att uppmärksamma barn som anhöriga. 11:55 Hur möter vi barn inom vuxenpsykiatrin? 12:20 När en förälder har en allvarlig psykisk sjukdom. 12:35 Utveckla ett familjeperspektiv inom vården. 12:45 Barnperspektiv inom beroendevården. 13:10 Anhörighelvetet. 13:50 Hur mår vår demokrati? 14:40 Med drömmen som drivkraft. 14:50 Kvinnors råd till vårdpersonal om amning. UR.